Hakkında

Murat_Günel_2Murat Günel 1976 yılında Turgutlu’da doğdu. Lise öğrenimini endüstri meslek lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini fizik eğitimi alanında Balıkesir Üniversite’sinde sürdürdü. Fen bilgisi öğretmeni olarak İstanbul’da görev yaptığı dönmelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yurtdışı bursluluk sınavlarını kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora hakkı elde etti. 2003 yılında Iowa State Üniversite’sinde fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan olarak yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında aynı üniversitede yine fen bilgisi eğitimi temel alan, istatistik yan alan ile birlikte üstün araştırma kariyeri ve üstün tez ödülleri alarak doktora programını bitirdi. Atatürk ve Ahi Evran Üniversitelerinde koordinatör, anabilim dalı başkanı ve fakülte yönetim kurulu üyesi olarak görevler alan Dr. Günel, 2007 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve 2014 yılında profesör ünvanlarını  almıştır.

Araştırma ilgi alanları arasında argümantasyon tabanlı fen öğretimi, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrenme amaçlı yazma, hizmetçi eğitim programları, öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve modsal betimlemelerin eğitimde kullanımı konuları yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı,  TÜBİTAK, National Science Foundation, The Institute of Education Sciences, ve Arthur Vining Davis Foundation tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelerde bursiyer, uzman, araştırmacı, danışman, koordinatör ve proje yürütücüsü olarak görevler almıştır. Prof. Günel halen devam etmekte olan ulusal ve uluslararası projelerin yürütücülüklerinin yanı sıra fen eğitimi alanındaki uluslararası dergilerin hakemlik ve editör kurulu üyeliklerini de yürütmektedir.  

Portfolyo

Murat_Gunel_12

EĞİTİM

Doktora- Fen Bilgisi Eğitimi/ İstatistik Yan Alan.

Iowa State Universitesi, Ames, Iowa, ABD, Mayıs 2006

Tez Konusu: Hizmetiçi eğitim programlarına katılan öğretmenlerin Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımını (SWH) kullanmadaki başarılarının öğrencilerinin akademik başarılarına olan etksinin araştırılması.

Yüksek Lisans- Fen Bilgisi Eğitimi/İstatistik Yan Alan.

Iowa State Universitesi, Ames, Iowa, ABD, Mayıs 2003

Tez Konusu: Öğrenme amaçlı yazma stratejilerinin etkisinin farklı  sınıf seviyelerinde araştırılması.

Lisans- Fizik Eğitimi

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir,  Ağustos 1998

PROFESYONEL İŞ DENEYİMLERİ

AKADEMİK POZİSYONLAR

2014-

Prof. Dr.- TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

2012-2014

Doçent Dr.- TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

2010-2012

Doçent Dr.- Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

2008-2010

Doçent Dr.- Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

2007-2008

Yardımcı Doçent Dr.- Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenligi ABD

2006-2007

Araştırma Görevlisi Dr.- Ataturk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenligi ABD

2002-2006

Araştırma ve Öğretim Görevlisi- Iowa State Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü

1999-2000

Fen Bilgisi Öğretmeni- İstanbul

AKADEMİK  DENEYİMLER

2011-2012    

Editör Kurulu Üyeliği

 • Journal of Research in Science Teaching (JRST) dergisinin editör kurulu üyeliği
 • Mevlana International Journal od Education (MIJE) dergisinin editör kurulu üyeliği

Dış Uzman

 • Ulusal Ajans için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Panalist

 • TÜBİTAK için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Yürütücü

 • Avrupa Komisyonu  (FP7) destekli öğretmen eğitimi ve öğrenci değişimi araştırma projesi ülke yürütücülüğü (destek onaylı, imza sürecinde)
 • TÜBİTAK (1001) destekli hizmetiçi eğitim odaklı öğretmen ve öğrenci değişimi araştırma projesi yürütücülüğü
 • Artur Wining Davis Vakfı Eğitim Projesi Türkiye Yürütücüsü

Araştırmacı

 • Eğitimde Reform Girişimi (ERG) koordinasyonunda Eleştirel Düşünme Projesi

Hakemlikler

 • International Journal of Science Education
 • Science Education
 • Science & Education
 • Journal of Research in Science Teaching
 • Journal of Turkish Science Education
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Euro Asian Journal of Educational Research
 • Journal of Turkish Science Education

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • National Association for Research in Science Teaching
 • European Science Education Research Association
 • X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Konferansı
 • XI. Ulusal Sinif Öğretmenliği Eğitimi  Sempozyumu

2010-2011

Editör Kurulu Üyeliği

 • Journal of Research in Science Teaching (JRST) dergisinin editör kurulu üyeliği

Dış Uzman

 • Ulusal Ajans için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Danışman

 • Milli Eğitim Bakanlığı  21 YY Öğrenci Profili Araştırması, ölçme ve değerlendirme uzmanı

Panalist

 • TÜBİTAK için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Yürütücü

 • TÜBİTAK destekli 1001 araştırma projesi yürütücülüğü
 •  Artur Wining Davis Vakfı Eğitim Projesi Türkiye Yürütücüsü

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

Hakemlikler

 • Science Education
 • Science & Education
 • Journal of Research in Science Teaching
 • Journal of Turkish Science Education
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • National Association for Research in Science Teaching
 • European Science Education Research Association

2009-2010

Panalist

 • TÜBİTAK için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Eğitmen

 • MEB tarafından düzenlenen eğitim & öğretimin iyileştirilmesi amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetlerinde öğretmenlere yönelik seminerler

Yürütücü

 • TÜBİTAK destekli 1001 araştırma projesi yürütücülüğü

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

Hakemlikler

 • Science Education
 • Journal of research in Science Teaching
 • Journal of Turkish Science Education
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • National Association for Research in Science Teaching
 • European Science Education Research Association

2008-2009

Panalist

 • TÜBİTAK için sunulan  projelerin değerlendirilmesi

Eğitmen

 • MEB müfettişleri için hizmet içi eğitim tasarlama ve düzenleme görev

Eğitmen

 • MEB tarafından düzenlenen eğitim & öğretimin iyileştirilmesi amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetlerinde öğretmenlere yönelik seminerler

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

Hakemlikler

 • Science Education
 • Journal of research in Science Teaching
 • Journal of Turkish Science Education
 • İlköğretim Online
 • Erzincan Ünivesitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • National Association for Research in Science Teaching
 • European Science Education Research Association
 • American Educational Research Association

2007 – 2008

Eğitmen

 • MEB tarafından düzenlenen yeni müfredatın tanıtılması amaçlı hizmet içi eğitim faaliyetlerinde öğretmenlere yönelik seminerler

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

Hakemlikler

 • Science Education
 • Journal of research in Science Teaching
 • Journal of Science Education and Technology

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • XIII.IOSTE Symposium

2005 – 2006

Eğitmen

 • Amerikan National Science Foundation (NSF) tarafından desteklenen hizmet içi eğitim projelerinde öğretmenler için eğitimin organizasyonu ve uygulaması

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

Eşzamanlı Koordinator

 • Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen hizmet içi eğitim projesinde yürütücülük

Hakemlikler

 • Journal of Research in Science Teaching

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • XIII.IOSTE Symposium 

2004 – 2005

Eşzamanlı Öğretim Görevlisi

 • Iowa State Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülmekte olan “Öğretim Metodları” dersi için ortak öğretim görevliliği

Öğretmen

 • Iowa Eyaleti Upward Bound Educational Programları tarafından organize edilen dersler için fizik öğretimi

Öğretmen

 • Iowa Eyaleti Upward Bound Educational Programları tarafından organize edilen dersler için Türkçe öğretimi

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen bilim ve dil eğitimi araştırmalarında görev

2003 - 2004

Araştırmacı

 • University of Iowa ve Iowa State Üniversiteleri, Kimya Eğitimi Bölümü bünyesinde yürütülen araştırmalarında görev

Araştırmacı

 • Marmara Üniversitesi ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde yürütülen araştırmalarında görev

Vekil Koordinatör

 • Iowa State Üniversitesi bünyesinde STAR Camp /Toying with Technology  projesi sorumluluğu

Organizasyon Komite Üyelikleri

 • Iowa Eyaleti bilim Merkezinin yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi komitesi üyeliği 

2002-2003

Danışman

 • Iowa State Üniversiteleri, Dil Bilimi bölümünde yürütülen Türkçe dersleri danoşmanlığı

Araştırmacı

 • University of Missuri ve Iowa State Üniversiteleri bünyesinde NSF destekli  Science CO-OP  projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda araştırma ve öğretim görevliliği

1995 – 1998

Assitan (Lisans Öğrenci)

 • Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde okutulan fizik laboratuvarlarında eğitmen yardımcılığı ve magnetizma araştırma laboratuvarlarında araştırma asistanliği

İDARİ  DENEYİMLER 

2012-

 • Senato Üyeliği, TED Üniversitesi
 • Bölüm Başkanlığı, İlköğretim
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Fakültesi

2011-2012

 • Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen Bilgisi Eğitimi
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

ARAŞTIRMA YETENEKLERİ

 • İleri SPSS istatistik programı
 • İleri AMOS ve LISREL istatistik programları

Yayınlar

Murat_Gunel_15BASILMIŞ MAKALE VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Uluslararası:

 • Norton-Meier, L., Hand, B., Gunel, M. & Akkus, R. (Accepted) Aligning teaching to learning: A three-year study examining the embedding of language and argumentation into elementary science classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education.
 • Gunel, M., Kingir, S., & Aydemir N. (in press) “The Effect of Integrating Multimodal Representation within Non-Traditional Writing Task on Student Learning in Electrochemistry” In B. Hand & M. McDermett (Eds.), Multimodal Representations in Learning Science. Dordrecht, The Netherlands, Springer.
 • Sahin, H., French, B., Hand, B., & Gunel, M. (in press) “Detection of Differential Item Functioning in the Cornell Critical Thinking Test Between Turkish and United States Students” European Journal of Psychological Assessment.
 • Hasancebi-Yesildag, F., & Gunel, M., (2014) Delving into the effect of argumentation based inquiry approach on learning science from multiple perspectives. Journal of Research in Education and Society. 1 (1). 23-44.
 • Gunel, M., & Tanriverdi, K., (2014). In-service Teacher Training from International and National Perspectives: the Retention and Loss of Institutional and Academic Memories. Education & Science. 39 (175), 73-94.
 • Demirbag, M., & Gunel, M. (2014). Integrating Argument Based Science Inquiry with Modal Representations: Impact on Science Achievement, Argumentation and Writing Skills. Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP). 14, 1 (1-20).
 • Hasancebi-Yesildag, F., & Gunel, M. (2013). College Students’ Perceptions toward the Multi Modal Representations and Instruction of Representations in Learning Modern Physics. Eurasian Journal of Educational Research. 53. 197-214. 
 • Kingir, S., Geban, O., & Gunel, M. (2013). Using The Science Writing Heuristic Approach To Enhance Student Understanding In Chemical Change And Mixture. Research in Science Education. 43, (1645–1663).
 • Gunel, M. (2012). Science as a process of inquiry and science inquiry through argumentation. Mevlana International Journal of Education, 2(3), 1-3.
 • Kingir, S.,Geban, O., & Gunel, M. (2012). How does the science writing heuristic approach affect students' performances of different academic achievement levels? A case for high school chemistry. Chemistry Education Research and Practice. 13, 428-436.
 • Gunel, M., Kingir, S., & Geban, O. (2012). Analysis of Argumentation and Questioning Patterns in ArgumentBased Inquiry Classrooms. Education & Science, 37 (164), 316-330.
 • Gunel, M., Kabatas-Memis, E., & Buyukkasap, E. (2010). Effects of the Science Writing Heuristic Approach on Primary School Students’ Science Achievement and Attitude toward Science Course. Education & Science, 35 (155), 49-62.
 • Gunel, M., Hand, B., & McDermott, M. (2009). Writing for different audiences: effects on high-school students' conceptual understanding of biology. Learning and Instruction. 19, 354-367.
 • Norton-Meier, L., Hand, B., Cavagnetto, A., Akkus, R., & Gunel, M. (2009). Pedagogy, Implementation, and Professional Development for Teaching Science Literacy: How Students and Teachers Know and Learn. In M. C. Shelley II, L. D. Yore, & B. Hand (Eds.), Quality research in literacy and science education: International perspectives and gold standards. Dordrecht, The Netherlands, Springer.
 • Hand, B., Gunel, M., & Ulu, C. (2009). Sequencing embedded multimodal representations in a writing to learn approach to the teaching of electricity. Journal of Research in Science Teaching (JRST) 46 (3), 225-247.
 • Gunel, M., (2008). Critical Elements for the Science Teacher to Adopt a Student-Centered Approach: The Case of A Teacher in Transition. Teachers and Teaching. 14 (3), 209-224.
 • Gunel, M., (2008). Teacher Change, Critical Pedagogy, and Students’ Learning within Secondary Science Writing Heuristic Classrooms, In Brian M. Hand (ed.), Science Inquiry, Argument and Language. Sense Publisher (127-139).
 • Gunel, M., Hand, B. & Prain V., (2007). Secondary Analysis of Non-Traditional Writing in Science across Different Grade-levels. International Journal of Science and Mathematics Education. 4 (5), 615-637.
 • Akkus, R., Gunel, M. & Hand, B., (2007) Comparing an inquiry based approach known as the Science Writing Heuristic to traditional science teaching practices: Are there differences? International Journal of Science Education.29 (14), 1745-1765.
 • Gunel, M., Hand, B. & Gunduz, S.,(2006). Comparing student understanding of quantum physics when embedding multimodal representations into two different writing formats: presentation format vs. summary report format. Science Education.90 (6), 1092-1112.

Murat_Gunel_16

Ulusal:

 • Ozturk, B., & Gunel, M. (in press). Writing and Its Use as a Learning Tool Through Teacher’s Perspective: Instrument Development and a Pilot Implementation. Elementary Education Online.
 • Gunel, M., & Kilic, B. (2014). In a Changing World Our Unchanged Perception: Professional Development. Teachers’ World. 414, 13-15.
 • Hasancebi-Yesildag, F., & Gunel, M. (2013) Effect of the Argumentation Based Inquiry Approach on Disadvantaged Students’ Science Achievement. Elementary Education Online. 12(4), 1056-73.
 • Kingir, S., Geban, O., & Gunel, M. (2011) Students’ Ideas About The Implementation Of The Argumentation Based Science Inquiry Approach In Their Chemistry Course. Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) Journal-Vol. 32 16-28.
 • Atilla, E., Gunel, M., & Buyukkasap, E. (2010). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktiviteleri ile Bütünleştirilen Betimleme Modlarının İlköğretim Fen Öğrenimi Üzerine Etkisi. Journal of Turkish Science Education (TUSED). 7 (4),113-127.
 • Gunel, M., Uzoglu, M., & Buyukkasap, E. (2010). Öğrenme Amaçli Yazma Aktivitelerinin Kullaniminin İlköğretim Seviyesinde Kuvvet Konusunu Öğrenmeye Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29 (1), 379-399.
 • Gunel, M., Kabatas-Memis, E., & Buyukkasap, E. (2010). Öğrenme Amaçli Yazma Aktivitelerinin Ve Analoji Kurmanin Üniversite Düzeyinde Mekanik Ünitesini Öğrenmeye Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29 (2), 401-419.
 • Gunel, M.,(2009). Writing as a Cognitive Process and Learning Tool in Elementary Science Education. Elementary Education Online. 8(1), 201-213.
 • Gunel, M., Atila, E., & Buyukkasap, E., (2009). The Impact of Using Multi Modal Representations within Writing to Learn Activities on Learning Electricity Unit at 6th Grade. Elementary Education Online. 8(1), 183-200.

Murat_Gunel_17

HAKEMLİ KONFERANSLARDA YAYIMLANMIŞ ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Uluslararası:

 • Gunel, M., Akkus, R., Ozer-Keskin, M., & Keskin-Samanci., N. (2014). Enhancing Students’ Critical Thinking Skills Through Argument Based Inquiry: Results from A Scale up Research Project in Turkey. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Pittsburgh, PA. USA.
 • Gunel, M. (2013). “The relationship between science teaching and critical thinking skills: Where does the teacher stand for?” at the First African Conferences on Research In Chemistry Education [ACRICE-1], Addis Ababa, Ethiopia. 5-7 December 2013.
 • Gunel, M., Akkus, R., Ozer-Keskin, M., & Keskin-Samanci., N. (2013). Improving Students’ Conceptual Understanding of Science Through Argument Based Science Inquiry Implementations: A Case of Nationwide Professional Development Project. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Gunel, M. (2013). Problems Faced and Strategies Developed by Teachers Implementing Inquiry Based Science Teaching Approaches. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Gunel, M. (2013). Structuring, Organizing and Implementing Longitudinal Professional Development Project Focusing on Argumentation Based Science Inquiry; A Case of Turkish Research Setting. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Yesildag-Hasancebi, F., & Gunel, M. (2013). Influence of Argumentations Based Science Inquiry Approach Applications on TeachersPedagogy. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Demir, M.,Yesildag-Hasancebi, F., & Gunel, M. (2013). Unit Preparation Process in The Applications of Argumentation Based Inquiry Approach. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Caglayan, N.,Yesildag-Hasancebi, F., Tanrıverdi, K., & Gunel, M. (2013). Implementation of The Argumentation Based Science Inquiry Approach to the Targets of Electricity Unit. Paper presented at the 1st International Conference on Immersion Approaches to Argument-based Inquiry (ABI) for Science Classrooms, Busan, Korea. 4-7 February 2013.
 • Kana, F., Şahin, A., Gunel, M. & Zorlu Kana, H. (2013). Adoptation of The Argumentation Based Science Learning Approach Into Language Learning: Exemplary Literacy Activities. Paper presented at the 1st International Conference on immersion approaches to argument-based ınquiry (ABI) for science classrooms. Busan, South Korea , 4-7 February 2013.
 • Gunel, M., & Ulu, C. (2012). Investigating the Value of Multi Modal Representation Instruction on Learning Physics Concepts. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, IN. USA.
 • Kingir, S., & Gunel, M. (2012). The Influence of Non-Traditional Writing Task and Audience on Students' Understanding of Mixture Concept. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, IN. USA.
 • Gunel, M., Akkus, R., Ozer-Keskin, M., & Keskin-Samanci., N. (2012). The Effect of the SWH Implementation in Turkish School System: Results from a Scale up Research Project. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Indianapolis, IN. USA.
 • Gunel, M., & Hand, B. (2011). Assessing Science Concept Learning through Writing. Paper presented at the International Symposium on Science Education (ISSE): Strategies to engage students for learning, Porvoo, Finland.
 • Hand, B., & Gunel, M. (2011). Building Multi-Modal Capacity. Paper presented at the International Symposium on Science Education (ISSE): Strategies to engage students for learning, Porvoo, Finland.
 • Tanriverdi, K., Demirbag, M., & Gunel, M. (2011). Critical Elements of Implementing Argumentation Based Science inquiry and Multi Modal Representations; Focusing on Pedagogy. Paper presented at the International Symposium on Science Education (ISSE): Strategies to engage students for learning, Porvoo, Finland.
 • Gunel, M., & Ulu, C. (2011) The Effect of Multi Modal Representations Instruction on Learning Physics Concepts. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France.
 • Gunel, M., Akkus, R., & Ozer-Keskin, M. (2011) Implementing the Argumentation Based Science Learning Approach in Middle School Setting Through Professional Development Programs and Investigating the Impact of The Approach on Teachers’ Pedagogy and Students’ Academic Achievements, Skills and Perceptions Toward Science. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France.
 • Gunel, M., & Hand, B. (2011). Enhancing students' understanding of chemistry with multimodal representations. Paper presented at the 43rd IUPAC World Chemistry Congress, Puerto Rico, USA.
 • Gunel, M. (2011) Enhancing Students’ Understanding of Science With Multimodal Representations. International Symposium on Chemistry Education. 26th Philippine Chemistry Congress, Cebu City, Philippines.
 • Gunel, M. (2011). Research Studies on Multimodal Representations: Lessons learned from Turkey. International Conference on Improving Learning of Science:  Writing and Multimodal Representations. Cebu City, Philippines.
 • Hand, B., Ainajjar, A., Aksela, M., Doria, D., Gunel. M., Martinez, M., Hogue, L., & Sarquis, A., (2010, December) Improving students’ communication of chemistry through use of multimodal representations: An international study. Paper presented at the International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem) Honolulu, Hawaii, USA.
 • Gunel, M., Hand, B., Nam, J., Chang, J., McDermott, M., & Staker, J., (2010, December) Writing and multimodal understanding: The underpinning learning theory and research. Paper presented at the International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem) Honolulu, Hawaii, USA.
 • Kingir, S., Gunel, M., & Hand, B. (2010, May). An analysis of questioning in argument-based inquiry science classrooms using the Science Writing Heuristic (SWH) approach in Turkish context. Poster presented at the Science Education Research Symposium, Iowa City, IA.
 • Gunel, M., & Ulu, C. (2010) The impact of restricted and student choice embedded multimodal representations in a writing to learn approach to the teaching of pressure, bouncy and heat-temperature units. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, Pennsylvania. USA.
 • Kingir, S., Geban, O. & Gunel, M. (2010) The Effect of Science Writing Heuristic Approach on Chemistry Achievement of 9th Grade Students. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, Pennsylvania. USA.
 • Norton-Meier, L., Hand, B., Gunel. M. & Nam, J. (2010). When readers inquire: Linking Science Inquiry and Literacy using the Science Writing Heuristic approach in three international contexts. Paper presented at the annual meeting of the International Reading Association (IRA), New Zealand.
 • Gunel, M., & Ulu, C. (2009) The Impact of Repeating Embedded Multi Modal Representations within Writing to Learn Activities in Learning Mechanics. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey.
 • Yesildag, F., & Gunel, M. (2009) College students’ understanding and use of  multimodal representations. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey.
 • Buyukkasap, E., Kabatas-Memis, E. & Gunel, M. (2009). Using of the Science Writing Heuristic and self-evalation to promote students' understanding of science in Turkish Primary School Setting. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey.
 • Atilla, E., Gunel, M., & Buyukkasap, E. (2009) Investigating the Effect of Using Multimodal  representations within Writing-To-Learn Approach on Middle School Science Achievement. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey.
 • Kabatas-Memis,E., Atalmıs, E., Yesildag., F., Gunel., M. and Buyukkasap, E. (2009). The effect of writing to learn Activities Light Unit at High School level. Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey.
 • Gunel. M. & Hand, B. (2009). Investigating the impact of teachers’ implementation practices on academic achievement in science during a long-term professional development program on the Science Writing Heuristic. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Garden Grow, California. USA.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Gunel. M. & Akkus, R. (2009). Teaching in the service of learning:A 3–year mixed methods study of embedding authentic language and science practices within elementary science classrooms. Paper Presented at Annual Meeting of American Educational Research, AERA Annual Conference, San Diego, California, USA.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Gunel. M. & Akkus, R. (2008). Teaching in the service of learning: A 3-year study of embedding authentic language and science practices within elementary science classrooms. Paper presented at the annual meeting of the Australiasian Science Education Research Association conference, Brisbane, Australia: July 2-5.
 • Erkol, M., Günel, M., Kışoğlu, M., Büyükkasap, E., & Hand, B. (2008). Impact of the Science Writing Heuristic as a tool for learning in introductory physics laboratory, Proc. the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, MD, USA, 2008.
 • Kabatas. E, Gunel. M, Büyükkasap. E, Uzoğlu. M & Hand, B. (2008). Effect  of the  Implementation of the Science Writing Heuristic on Students’ Understanding of Electricity Unit in 6th  grade setting in Turkey, Proc. the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, MD, USA, 2008.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Akkus, R. & Gunel, M. (2007) Examining the impact of 2 years of using the Science Writing Heuristic: Comparing quality of teacher implementation to student performance on standardized tests. Paper Presented At the European Science Education Research Association (ESERA) 2007 August 21st -25th at Malmö, Sweden.
 • Uzoğlu, M., Kabataş, E., Erkol, M., Büyükkasap, E., & Günel, M., (2007) The relationship between the Intelligence areas of seventh grade students and their science achievement, Paper Presented At the European Science Education Research Association (ESERA) 2007 August 21st -25th at Malmö, Sweden.
 • Akar, S., Erkol, M., Kabatas, E.,  Buyukkasap, E., & Gunel, M., (2007)  How did pre-service science teachers ideas toward laboratory activities changed after using the Science Writing Heuristic student template? Paper Presented At the European Science Education Research Association (ESERA) 2007 August 21st -25th at Malmö, Sweden.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Akkus R.,& Gunel. M. (August, 2007) The effect of quality of implementation of science inquiry approaches in elementary classroom - year 2 of a three-year study. Paper Presented 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, Budapest, Hungary.
 • Gunel. M., Hand, B.,& Akkus R.,(April,2007) Improving Understanding of Physics Through Multiple Modal Representations. Paper Presented at Annual Meeting of American Educational Research, AERA Annual Conference, Chicago, Illinois, USA.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Akkus R.,& Gunel. M. (January, 2007) Year2 of a three-year project on embedding language into science inquiry: Gains and stalling points. Paper Presented At the Annual Meeting of the Association for Science Teacher Education, Florida, January 1-8, 2007,USA.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Gunel. M. & Akkus R. (July, 2006) Examining the impact of teacher implementation on student performance on standardized testing when using the Science Writing Heuristic in K-6 science programs. Paper presented at the Annual Meeting of the Australasian Science Education Research Association 37th Conference, Canberra, ACT, Australia.
 • Hohenshell, L., Gunel. M., & Hand, B., (April, 2006) The Impact of Students’ Self-Evaluations of the Science Writing Heuristic:  Closing the Achievement Gap. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, California. USA.
 • Gunel. M., Akkus R., Hand, B., & Norton-Meier, L. (April, 2006) Effects of Teacher Level of Implementation of the Science Writing Heuristic on Students’ performance on post-test and standardized tests. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, California. USA.
 • Greenbowe1,T. J., Burke, K. A., Kaissieh, N., Schroeder1, J. D, Gunel, M.,  Poock, J. & Hand., M. (March 2006) Effective laboratory instructors and effective laboratory reports influence students; understanding of chemistry. Paper Presented At the 231st Annual Meeting & Exposition of American Chemical Society, March 26-30, 2006 Atlanta, GA, USA.
 • Hand, B., Gunel, M. & Hohenshell, L. (January 2006). Using Students' Constructed PowerPoint Presentations for Learning Tools in Physics. Paper Presented At the Annual Meeting of the Association for Science Teacher Education , Portland, Oregon January 12-14, 2006, USA.
 • Gunel, M., Hand, B. & Norton-Meier, L. (January 2006). K-6 Science Inquiry and Language Arts Professional Development Project. Paper Presented At the Annual Meeting of the Association for Science Teacher Education , Portland, Oregon January 12-14, 2006, USA.
 • Gunel, M. (December 2005). Closing the Gender and Achievement Gap in Learning Science. Poster Session at Annual Meeting of Iowa Educational Research and Evaluation Association, IEREA Annual Conference; The Role of Research in Educational Improvement: Past, Present, and Future, Cedar Falls, Iowa, USA.
 • Gunel. M., Akkus, R., Hand, B. & Norton-Meier, L. (October 2005). Longitudinal professional development program for K-6 teachers within the implementation of science inquiry embedded language practices. Paper Presented at Gold Standard(s) of Quality Research in Science Literacy Conference, Victoria, B.C., Canada.
 • Akkus, R., Gunel. M. & Hand, B. (October 2005). The relationship between teacher implementation level of the SWH and students’ test performances: An analysis of Hierarchical Linear Modeling. Paper Presented at Gold Standard(s) of Quality Research in Science Literacy Conference, Victoria, B.C., Canada.
 • Ulu, C., Gunduz, S., Hohenshell, L., Gunel. M. & Hand, B. (October 2005). The impact of technology based non-traditional writing activities on 11th grade Turkish students understanding of modern physics units. Paper Presented at Gold Standard(s) of Quality Research in Science Literacy Conference, Victoria, B.C., Canada.
 • Gunel, M., Hand, B. & Trosper, S. (August 2005). The Effect of Using Writing-To-Learn Strategies on the High School Students’ Conceptual Understanding of Cells and Genetics Units for Different Achievement Levels and Gender. Paper Presented At the European Science Education Research Association, 28 August -1 September, 2005 Barcelona, Spain.
 • Gunel, M., Hand, B. & Norton-Meier, L. (August 2005). Examining teacher implementation of embedded language practices within K-6 science classrooms: Setting the research design. Paper Presented At the Annual Meeting of American Statistical Association, the Joint Statistical Meetings (JSM) 7-11 August , 2005 Minneapolis, Minnesota, USA.
 • Hand, B. & Gunel, M. (April 2005). Using the Science Writing Heuristic to Promote Understanding of Science Conceptual Knowledge within Middle School Science Programs. Paper presented at the Annual Meeting of National Science Teacher Associations (NSTA), Second Science and Literacy Conference- Linking Science and Literacy in the Classroom Conference  Dallas, Texas. USA.
 • Gunel, M. & Hand, B. (April 2005). The Effects of Non-Traditional Writing and Audiences in Learning Science. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Dallas, Texas. USA.
 • Gunel, M., & Hand, B.  (January 2005). Using Videoconferencing Technology to Research Science Teaching in Rural Areas. Paper Presented at Annual Meeting of Association for the Education of Teachers of Science (AETS), Colorado Springs, Colorado. USA.
 • Ulu, C., Akkus, R., Gunel, M., & Clough, M. (December 2004). Turkish Students’ Understanding of the Nature of Science. Poster Session at Annual Meeting of Iowa Educational Research and Evaluation Association, IEREA Annual Conference; The Role of Research in Educational Improvement: Past, Present, and Future, Waterloo, Iowa, USA.
 • Gunel, M. (July 2004). Learning Enhancement with Non-Traditional Writing in Science.  Paper presented at the 18th Annual Meeting of  Biennial Conference on Chemical Education, (BCCE), Ames, Iowa. USA.
 • Gunel, M., Akkus, R., Hohenshell, L., & Hand, B. (April 2004). Improving student performance on higher order cognitive questions through the use of the Science Writing Heuristic. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Vancouver, Canada.
 • Omar, S. & Gunel, M. (January 2004). SWH: The Impact of Teacher Implementation on Student Performance When Using the Science Writing Heuristic. Paper Presented at Association for the Education of Teachers of Science (AETS), Nashville, Tennessee. USA.
 • Gunel, M., Omar, S. & Akkus, R. (December 2003). Teacher Professional Development When Using the SWH as Student-Oriented Teaching Approach. Poster Session at Annual Meeting of Iowa Educational Research and Evaluation Association, IEREA Annual Conference; The Role of Research in Educational Improvement: Past, Present, and Future, Ames, Iowa, USA.
 • Gunel, M. & Omar, S. (August 2003). Research Design of the SWH Project. Science Writing Heuristic Leadership Workshop, Ames, Iowa, USA.
 • Omar, S., Grimberg, I., Gunel, M. & Hand, B. (October 2003). Teaching Strategies that Enhance Science Learning when Using the SWH. Paper Presented at Iowa Science Teachers SectionIowa Academy of Science, Des Moines, Iowa, USA.
 • Hand, B., Prain, V. & Gunel, M. (July 2003). Writing-to-learn strategies within science classrooms across different grade levels. Paper presented at the International Literacy and Research Network Conference on Learning, London, UK.
 • Gunel, M., Omar, S., Grimberg, I. &Hand, B. (May 2003).The SWH Partnership Project. Paper Presented at Interdisciplinary Research Institute for Survey Science (IRISS), Ames, Iowa, USA.
 • Gunel, M., Omar, S. & Hand, B. (March 2003). Student Perception in Using the Science Writing Heuristic. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, USA.
 • Grimberg, I., Omar, S., Gunel, M. & Hand, B. (January 2003). Impact of Inquiry Based Instruction on Writing. Poster Session at Association for the Education of Teachers of Science (AETS),  St. Louis, Missouri. USA.
 • Grimberg, I. B., Omar, S., Gunel, M., & Hand, B. (September  2002). Qualitative Analysis of Grade 7 Students’ Written Scientific Arguments, Poster Session at Ontological, Epistemological, Linguistic and pedagogical Considerations of Language and Science Literacy: Empowering research and Informing Instruction, Victoria, B.C., Canada.
 • Gunel, M., Omar, S., Grimberg, I. &Hand, B. (September  2002). Quantitative Results from Using the Science Writing Heuristic as a Tool for Learning in 7th Grade Biology Class .Poster Session at Ontological, Epistemological, Linguistic and pedagogical Considerations of Language and Science Literacy: Empowering research and Informing Instruction, Victoria, B.C., Canada.

Murat_Gunel_20

Ulusal:

 • Arlı, E.E. & Günel, M (2014). Devavantajlı Öğrencilerin Eğitiminde Düşünme Becerileri Odaklı Fen Eğitimi Yaklaşımı: Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrenci Örneklemi. 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2014.
 • Tanriverdi, K., Gunel, M., Daldikler, B., Damlı, S., Özenir, S. & Sökmen, H. T. (2014). Kuvvet ve Hareket Ünitesi Kapsamında Yapılan Araştırma Sorgulama Tabanlı Etkinliklerin Öğrencilerin Eleştirel Düşünmeleri Üzerine Etkisi. 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2014.
 • Kana, F., Şahin, A., & Günel, M. (2014). Argümantasyona Dayalı Dil Eğitimi Uygulamalarının Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2014.
 • Okcu, B., & Günel, M. (Haziran 2013). İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Modsal Betimlemeleri Algılayabilme ve Kullanabilme Yeterliliklerini Belirlemek. Paper presented at the 1st  Annual Meeting of  International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon.
 • Akkus, R., Yesildag-Hasancebi, F., & Gunel, M. (Nisan 2013). Bir Fen Bilgisi Ünitesinin Düşünme Becerileri Odaklı Planlanması Öğrenme Süreçlerinde Öğretmen Yaklaşımları. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2013.
 • Mutlu-Pehlivan, N., Yesildag-Hasancebi, F., Tanriverdi, K., & Gunel, M. (Nisan 2013). Düşünen, Tartışan, Uygulayan Öğrenciler için ATBÖ Uygulaması: Alan Bilgisi ve Bilim Öğrenme Süreci Öğrenme Süreçlerinde Öğretmen Yaklaşımları. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2013.
 • Kingir, S., & Gunel, M. (Nisan 2013). Fen Eğitiminde Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamaları. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2013.
 • Kana, F., & Gunel, M. (Nisan 2013). Anadil Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Dil Öğrenme Yaklaşımının Uygulanması. 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul. Nisan 2013.
 • Günel, M., & Tanrıverdi, K. (Haziran 2012). Boylamsal Araştırma Projesi: Hizmetiçi Eğitim Ve Sınıfiçi Uygulamalarının, Öğretmen Pedagojisine, Öğrenci Akademik Başarısına, Düşünme Becerilerine Etkisinin Araştırılması. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Günel, M. & Tanrıverdi, K. (Haziran 2012). Boylamsal Araştırma Projesi: Hizmetiçi Eğitim ve Sınıf içi Uygulamalarının, Öğretmen Pedagojisine, Öğrenci Akademik Başarısına, Düşünme Becerilerine Etkisinin Araştırılması. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Porikli, A. B. & Günel, M. (Haziran 2012). Öğrencilerin Argümantasyon Uygulamaları Ve Öğretmen Pedagojisi Hakkındaki Algıları ve Tutumları. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Tanrıverdi, K. & Günel, M. (Haziran 2012). Öğretmen Pedagojisinde Kritik Sorun: Değişime Karşı Direnç. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Özgür, S., Tanrıverdi, K., Günel, M. & Porikli, A. B. (Haziran 2012). Çevre Ve Müfredat Entegrasyonu: Canlılar Ve Hayat Ünitesinde Deniz Kestaneleri Etkinliği. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Günel, M., Yeşildağ-Hasançebi, F., Keskin-Samancı, N., Demir, M., Özgür, S., Gündoğan, F. & Akbay, Y. (Haziran 2012). Öğretirken Öğrenen Öğretmenler: Profesyonel Değişim Ve Gelişi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Biber, B. & Günel, M. (Haziran 2012). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yazmaya Dair Algıları Ve Sınıf Ortamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerini Uygulama Düzeyleri. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Arlı, E.E. & Günel, M. (Haziran 2012).Akademik Başarı Düzeyleri Düşük Öğrencilerin Fen Kavramlarını Öğrenmelerinin Desteklenmesi: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Uygulamaları. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Niğde.
 • Hasancebi, F. & Gunel, M. (2011). Fen Eğitiminde Çoklu Modsal Betimlemelerin Öğretimi ve Öğrenme Aracı Olarak Kullanımı. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul.
 • Okcu, B., & Günel, M. (Eylül 2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Modsal Betimlemeleri Kullanma Becerilerini Ölçme: Ölçek Geliştirme Çalışması. Paper presented at the 9th  Annual Meeting of National Science and Mathematics Education Conference (UFBMEK), İzmir, Turkiye.
 • Kabataş-Memiş, E., Günel, M., Büyükkasap., E.. (Eylül 2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin ‘Kuvvet ve Hareket’ Ünitelerini Öğrenmelerine Betimleme Modlarının Etkisi. Paper presented at the 9th  Annual Meeting of National Science and Mathematics Education Conference (UFBMEK), İzmir, Turkiye.
 • Günel, M., Akkuş, R. & Özer-Keskin, M. (Eylül 2010). Argümantasyon Tabanli Bilim Öğrenme Yaklaşiminin Hizmetiçi Eğitim Programlari Yoluyla İlköğretim Seviyesindeki Öğretmen Pedagojisi, Öğrenci Akademik Başari, Beceri ve Tutumlarina Olan Etkisinin Araştirilmasi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Yeşildağ, F., Günel, M. & Yılmaz, A. (Eylül 2010). .İlköğretim 8. Sınıf Seviyesinde Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Ünitesini Öğrenmede Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Yeşildağ, F., Günel, M., Öztürk, S., Tanrıverdi, K., & Pusak S. (Eylül 2010). Modsal Betimlemeleri Anlama Ve Yazma Aktivitelerinde  Kullanmanın 6.Sınıf Seviyesinde Elektrik Ünitesini Öğrenmeye Etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Günel, M., Yeşildağ, F., Biber, B., Arlı, E. E., & Akça,  Z. (Eylül 2010). Kuvvet Ve Hareket Konusunu Öğrenmede Modsal Betimlemelerin Etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Günel, M., Kabataş-Memiş, E., Yeşildağ, F., Biber, B., Okçu, B., & Şahin, A. (Eylül 2010). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Üniversite Seviyesinde Fizik Laboratuarlarında Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Kıngır, S., Günel, M., & Geban, Ö. ( Eylül 2010). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapılarının Video Analizi ile İncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Kıngır, S., Geban, Ö., & Günel, M. ( Eylül 2010). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), İzmir.
 • Gunel, M. (Ağustos 2008). Çoklu Modsal Betimlemeler ve Öğrenme Amaçli Yazma Uygulamalarinin Kombinasyonun Üniversite Seviyesinde Mekanik Konularinin Öğrenimine Etkisi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Akar, M., S., Gunel, M., Büyükkasap, E. & Yeşildağ, F. (Ağustos 2008). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Akar, M., S., Gunel, M. & Büyükkasap, E. (Ağustos 2008). Laboratuar Dersinde Yazma Metinleri Oluşturmanın ve Analoji Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Erkol, M., Büyükkasap, E., Günel, M. (Ağustos 2008). Genel Fizik Laboratuvarı Dersinde Yaparak ve Yazarak Bilim Öğrenme (YYBÖ) Yaklaşımının Akademik Başarıya Etkisi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Kabataş-Memiş, E., Gunel, M., & Büyükkasap, E. (August 2008). Öğrenme Amaçlı Yazmanın Ve Analoji Kurmanın Mekanik Ünitesini Öğrenmeye Etkisi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Uzoglu, M., Gunel, M., Büyükkasap, E. & (August 2008). Farkli Ogrenme Amacli Yazma Aktiviteri Hazirlama Ile Öğrenci Basarisi Arasindaki Ilişki. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • Yeşildağ, F., Gunel, M., Büyükkasap, E. & (August 2008). Modern Fizik Öğrenmede  Öğrenciler Hangi Modsal Betimlemeleri Önemli Görüyor Ve Kullaniyor8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu.
 • M. Kışoğlu, M. Erkol, M. Günel, H. Gürbüz, E. Büyükkasap (2007). Bir Öğretmenin Yazarak ve Yaparak Bilim Öğrenme Yaklaşımını Lisans Seviyesinde Uygulama Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, TOKAT.
 • M. Erkol, S. Akar, M. Uzoğlu, E. Kabataş, A. Yıldız, M. Günel (2007). SWH Formatına Göre Hazırlanan Fizik Laboratuvarı Raporlarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumlarına Etkisinin Araştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, TOKAT.
 • Gunel, M., Hand, B., & Macaroglu, E. (Eylül 2004). SWH Project: Improving Learning in Science. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Istanbul.
 • Gunel, M., Goktepe. M. & Ulu, C. (Eylül 1998) Design of the Ferromagnetic Oven. Poster Session at Annual meeting of National Turkish Physics Association, Alanya.
 • Ulu, C., Gunel, M., & Goktepe. M. (Eylül 1998) Characteristics of some ferromagnetic metals. Poster Session at Annual meeting of National Turkish Physics Association, Alanya.

Projeler

Murat_Gunel_5

Proje Başlığı: Bilim İçin Elele

Destekleyen Kuruluşlar: AMGEN & European SchoolNet

*

Screen Shot 2013-04-25 at 10.23.26 PM

Proje Başlığı: Argümantasyon Tabanli Bilim Öğrenme Yaklaşiminin Hizmetiçi Eğitim Programlari Yoluyla İlköğretim Seviyesindeki Öğretmen Pedagojisi Üzerine Ve Öğrenci Akademik Başari, Beceri Ve Tutumlarina Olan Etkisinin Araştirilmasi.

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

*

fp7-small_en

Proje Başlığı: Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Biriliği Komisyonu (FP 7)

                                                                                                                                                                                                   *

Murat_Gunel_7

Proje Başlığı: Düşünen Okul Gelişen Öğrenci

Yürütücü Kuruluş: Eğitim Reformu Girişimi

                                                                                                                                                                                 *

Screen Shot 2013-04-25 at 2.38.31 AM

 

Proje Başlığı: Araştırma Sorgulama Tabanlı Yaklaşımlara Dayalı Uygulama Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Ürettikleri Çözüm Stratejileri

Destekleyen Kuruluş: TED Üniversitesi

Tezler

library6

 • Yeşildağ, F., Yüksek Lisans. “Modern Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Çoklu Modsal Betimlemeleri Algılamaları ve Modsal Betimlemelerle Hazırladıkları Yazma Aktivitelerini Değerlendirme Sürecinin Öğrenmeye Etkisi.” Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2009.
 • Kıngır, S., Doktora. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kimyasal Değişim ve Karışım Kavramlarını Anlamalarını Sağlamada Kullanılması.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2011.
 • Öğdük, A., Yüksek Lisans. “İlköğretim Ikinci Kademede Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinde Kullanılan Modsal Betimlemelerin Akademik Başarıya Etkisi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2011.
 • Okcu, B., Yüksek Lisans. “İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Modsal Betimlemeleri Algılayabilme ve Kullanabilme Yeterliliklerini Ölçebilmek Amacıyla Ölçek Geliştirme ve Bu Ölçek ile Öğrencilerin Modsal Betimlemelere Dair Düzeylerini Belirleme.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2011.
 • Biber, B., Yüksek Lisans. “İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yazmaya Dair Algıları ve Eğitim Öğretim Ortamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerini Sınıf Ortamında Uygulama Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2012.
 • Yeşildağ, F., Doktora. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının(ATBÖ) Öğrencilerin Fen Başarilari, Argüman Oluşturma Becerileri ve Grup İçi Etkileşimleri Üzerine Etkisi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Arlı, E., E., Yüksek Lisans. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının uygulandığı ilköğretim fen ve teknoloji sınıflarında öğrencilerin argüman oluşturmadaki değişim ve gelişimlerinin yazılı metinler üzerinden incelenmesi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Aşık, F., Yüksek Lisans. “İlköğretim 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji dersi kuvvet konusunda Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımı uygulamalarının öğrencilerin modsal betimlemeleri algılama ve kullanmalarına etkisinin araştırılması.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Öztürk, S., Yüksek Lisans. “Ortaöğretim Lise 1 düzeyindeki öğrencilerin modsal betimlemeleri tanıyıp kullanmalarının ve envanter hazırlamalarının fizik dersi dalgalar ünitesindeki akademik başarıya etkisi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Akça, Z., Yüksek Lisans. “Öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri uygulamaları ile ilkogretim ikinci kademe öğrencilerin çevre sorunları konusundaki algılarının değişiminin incelenmesi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Erteği, C., Yüksek Lisans. “Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitiminin Uygulandığı Sınıf Ortamlarında Öğretmenlerin Uygulama Düzeylerinin ve Pedagojilerinin İncelenmesi.” Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Koç, S., Yüksek Lisans. “Çoklu Modsal Betimlemeler Eğitiminin Kimya Konularını Öğrenmeye ve Öğrencilerin Bilişsel Becerilerine Olan Etkisinin Araştırılması.” Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Tanrıverdi, K., Yüksek Lisans. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Boylamsal Hizmetiçi Eğitim Programlarının Öğretmen Pedagojisine, Alan Bilgisine, İnançlarına ve Tutumlarına Etkisi.” Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Porikli, B., Yüksek Lisans. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Algıları ve Tutumları.” Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.
 • Yeşildağ, F., Doktora. “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının(ATBÖ) Öğrencilerin Fen Başarilari, Argüman Oluşturma Becerileri ve Grup İçi Etkileşimleri Üzerine Etkisi.” Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Devam ediyor.

İletişim

Adres:Screen Shot 2013-04-25 at 2.38.31 AM

TED Üniversitesi
Ziya Gökalp Caddesi, No:48, Kolej, Çankaya
ANKARA

Email:
murat.gunel@tedu.edu.tr
Tel:
+90 312 585 00 42